Dofinansowanie NFZ


Zasady zaopatrywania w refundowane produkty medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.


Po pierwsze – wniosek od lekarza.

Lekarz diagnozuje u pacjenta konieczność korzystania z określonego środka pomocniczego i wystawia na Jego nazwisko „Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie. Część A”.

Są to przykładowo:

 • pieluchomajtki,
 • podkłady,
 • pieluchy i wkłady anatomiczne,
 • cewniki,
 • worki do zbiórki moczu,
 • sprzęt stomijny.

Odpowiednią ilość tych środków lekarz może wypisać  na jeden, dwa lub trzy miesiące.

Jeżeli chodzi o przedmioty ortopedyczne, lekarz wystawia „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze (z wyłączeniem środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie)”.

Mogą to być:

 • pasy, gorsety, sznurówki,
 • kołnierze,
 • tutory, ortezy, łuski,
 • temblaki,
 • kule, laski, balkoniki i podpórki,
 • wózki inwalidzkie,
 • pionizatory,
 • peruki,
 • protezy,
 • materace i poduszki p/odleżynowe.

W zależności od rodzaju przedmiotu, lekarz może wypisać zlecenie raz na określony w przepisach okres użytkowania. Jest to odpowiednio rok, trzy lub pięć lat.

Zgodnie z przepisami tylko określony specjalista może przepisać wskazany sprzęt ortopedyczny lub środek pomocniczy.


Po drugie – potwierdzenie zlecenia.

Otrzymane zlecenie musi zostać potwierdzone przez Delegaturę lub Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w dowolnym punkcie województwa, na terenie którego pacjent jest zameldowany.

Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w Jego imieniu lub drogą pocztową. Przy osobistym potwierdzania zlecenia, konieczny jest dowód osobisty oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego, przy pierwszym potwierdzaniu wniosku, wydawana jest „Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego”, ważna przez 12 miesięcy kalendarzowych. Karta wydawana jest w punktach NFZ, gdzie odbywa się rejestracja (potwierdzanie) zleceń. Pozwala ona na realizację wniosków bez ponownego ich podbijania przez NFZ (oczywiście w okresie ważności Karty). Na jej podstawie lekarz wystawia kolejne wnioski, a punkt realizujący zaopatrzenie potwierdza w Niej wydanie sprzętu.

Po okresie ważności 12 miesięcy, aby nadal korzystać z refundacji, należy ponownie potwierdzić zlecenie wystawione przez lekarza w punkcie NFZ, gdzie pacjent otrzymuje nową Kartę na kolejny okres 12 miesięcy.

Jeżeli chodzi o przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, z wyłączeniem przysługujących comiesięcznie, zlecenia należy potwierdzać w punktach NFZ każdorazowo.

Czas oczekiwania na potwierdzenie zlecenia.

Refundacja i potwierdzanie zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, prowadzone są na bieżąco.

Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia czynne są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.


Po trzecie – zakup przedmiotu lub środka.

Zlecenia na przedmioty ortopedyczne ważne są 30 dni od daty wystawienia ich przez lekarza. Oznacza to, że w tym czasie pacjent musi potwierdzić zlecenie w NFZ i zrealizować w Sklepie Medycznym.

W przypadku środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie, sprawa wygląda nieco inaczej.

Przykład I

 • jeżeli pacjent otrzymał wniosek wypisany na jeden miesiąc (np. pieluchomajtki 60 szt), to wniosek ten, jest ważny do końca miesiąca na który został wypisany.

Przykład II

 • jeżeli pacjent otrzymał wniosek wypisany na jeden miesiąc, ale lekarz wypisał go np: 28 dnia czerwca i zaznaczył lipiec – wniosek ten jest ważny 30 dni czyli do 27 lipca.

Przykład III

 • jeżeli pacjent otrzymał wniosek wypisany na dwa lub trzy miesiące np: w czerwcu, na czerwiec i lipiec lub czerwiec, lipiec i sierpień – wniosek ten jest ważny do końca czerwca.

Pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w środki pomocnicze na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych pacjent dokonuje osobiście. Jeżeli nie jest w stanie sam udać się do punktu z zaopatrzeniem, może Mu w tym pomóc inna osoba, posiadająca pisemne upoważnienie.


Zasady refundacji.

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w przepisach Ministerstwa Zdrowia. Jeśli cena wybranego przez pacjenta przedmiotu jest wyższa niż limit, oddział wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu, a różnicę pomiędzy ceną brutto, a limitem dopłaca pacjent. Wysokość dopłaty pacjenta do refundowanego przez NFZ wyrobu zależy od jego rodzaju, ceny oraz wysokości limitu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, refundacja danego środka czy przedmiotu przysługuje na konkretny okres czasu  i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego wniosku na następny wyrób medyczny.