Dofinansowanie PCPR lub MOPS


PCPR lub MOPS dofinansowuje zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków PFRON, więc wymagana dokumentacja oras postępowanie jest podobne jak w przypadku dofinansowania PFRON.

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR lub MOPS ?

1. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W chwili gdy refundowany przez NFZ wyrób został już odebrany w punkcie realizacji – Sklep Medyczny „CEMEDIK” – a udział własny zapłacony, pacjent może starać się o zwrot zapłaconej kwoty ponad limit cenowy, w wysokości:

 • 100 % zapłaconej kwoty (cena zakupu nie przekroczyła limitu NFZ)
 • 150 % kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ za zakupiony przedmiot (cena zakupu przekroczyła limit NFZ).

Wymagane dokumenty:

 • kopia potwierdzonego przez NFZ i zrealizowanego w punkcie sprzedaży zlecenia
 • faktura zakupu z zaznaczoną wpłatą własną i kwotą refundacji NFZ
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie o dochodach – w przeliczeniu na jednego członka rodziny
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (do pobrania w punkcie PCPR oraz MOPS)
 • numer NIP

Można się również starać o dofinansowanie produktów przed ich zakupem – opcja bezgotówkowa. Należy wtedy złożyć w PCPR lub MOPS:

 • kopia zlecenia potwierdzonego przez NFZ
 • faktura pro-forma z punktu zaopatrzenia, z zaznaczoną wysokością wpłaty PCPR lub MOPS oraz kwotą refundacji NFZ – stanowi ona wycenę sprzętu
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie o dochodach – w przeliczeniu na jednego członka rodziny
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (do pobrania w punkcie PCPR oraz MOPS)

2. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczychktóre nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

PCPR lub MOPS może dofinansować do 60% wartości sprzętu takiego jak np:

 • koncentrator tlenu,
 • mata do masażu wodnego perełkowego lub ozonowego,
 • sprzęt do rehabilitacji i do ćwiczeń oraz wiele innych produktów.

 Wymagane dokumenty.

 • zamiast potwierdzonego przez NFZ i zrealizowanego w punkcie sprzedaży zlecenia – zaświadczenie od lekarza o konieczności zakupu danego sprzętu
 • faktura zakupu
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie o dochodach – w przeliczeniu na jednego członka rodziny
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (do pobrania w punkcie PCPR oraz MOPS)
 • numer NIP

3. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych, barier w komunikowaniu się oraz barier architektonicznych.

W tym wypadku PCPR lub MOPS dofinansowuje do 80% wartości sprzętu takiego jak np:

 • łóżko rehabilitacyjne
 • rampa do samochodu lub szyny
 • winda przydomowa
 • schodołaz
 • podnośnik wannowy
 • podnośnik transportowy
 • sprzęt łazienkowy (głównie uchwyty łazienkowe) oraz wykonanie prac remontowych
 • prace budowlane.

 Wymagane dokumenty.

 • dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym będą likwidowane bariery
 • kosztorys, faktura pro forma lub kosztorys inwestorski na zakup urządzeń oraz prace remontowe
 • zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (do pobrania w punkcie PCPR oraz MOPS)

Po przyznaniu dofinansowania należy podpisać umowę, dokonać zakupu i przedstawić fakturę z odroczonym terminem płatności w celu przelania dofinansowania na konto sprzedawcy.

http://www.pcpr.info/